جهش تولید ابزار قدرت کشور است

نورد

این شرکت در سال ۱۳۷۸ عملیات ساخت یک خط نورد کامل به سفارش شرکت فوست آلپین را جهت نصب در کویت بانجام رسانیده است.

 

EnglishPersian