جهش تولید ابزار قدرت کشور است

سازه فلزی

طراحی و ساخت اسکلت فلزی سوله، کوره احیا، کوره ذوب، پایپ رک

 

EnglishPersian