جهش تولید ابزار قدرت کشور است

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

حوزه فعالیت ها وتوانمندیها در صنعت نفت، گاز وپتروشیمی در بخش مهندس وساخت تجهیزات (EP) :

 • طراح و سازنده مخازن تحت فشار براساس ASME SEC.VIII
 • طراح وسازنده برجهای تحت فشار براساس ASME SEC.VIII
 • طراح و سازنده مخازن ذخیره براساس API 650 و API 620
 • طراح وسازنده مبدلهای حرارتی بر اساس ASME و TEMA با همکاری شرکت آلستوم آلمان
 • سازنده فایر هیترها با طراحی و نظارت شرکت آلستوم آلمان
 • طراح وسازنده اسکلت فلزی صنعتی براساس استانداردهای بین المللی

حوزه فعالیت ها وتوانمندیها در صنعت نفت، گاز وپتروشیمی در بخش طرح، تامین واجرا (EPC) :

 • اجرای پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی به روش طرح، تامین واجرا (EPC) با استفاده از امکانات ساخت تجهیزات در کارگاه های فولاد پایا
 • اجرای پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی به روش تامین واجرا (PC) با با استفاده از امکانات ساخت تجهیزات در کارگاه های فولاد پایا

لیست بخشی از پروژه های انجام شده ویا درحال اجرا در صنعت نفت، گاز وپتروشیمی:

 • مهندسی معکوس وساخت راکتور واحد سودا-اش پتروشیمی شیراز (P)
 • ساخت مخازن گلیکول مناطق نفت خیز جنوب (P)
 • مهندسی، ساخت ونصب مخازن ذخیره پروژه آماک (EPC)
 • مهندسی، ساخت ونصب مخازن هوایی پروژه آماک (EPC)
 • مهندسی وساخت اسپلیت تی های مورد نیاز پروژه آماک (EP)
 • ساخت ونصب بخشی از اسکلت فلزی وپایپ رکهای پروژه آماک (PC)
 • نصب وراه اندازی پالایشگاه شیرین سازی پروژه آماک (C)
 • ساخت سازه های سنگین پتروشیمی کرمانشاه (P)
 • ساخت استرینرهای کمپرسورهای پالایشگاه تهران (P)
 • مهندسی، ساخت ونصب مخازن ذخیره نفت پروژه نمک زدایی گچساران ۳ (EPC)
 • مهندسی، ساخت ونصب مخازن تحت فشارنفت پروژه نمک زدایی گچساران ۳ (EPC)
 • مهندسی، ساخت ونصب مخازن هوایی پروژه نمک زدایی گچساران ۳ (EPC)
 • مهندسی، ساخت ونصب فلر سرد پروژه نمک زدایی گچساران ۳ (EPC)
 • ساخت مخزن تحت فشار SURGE DRUM برای میدان گازی تنگ بیجار(P)
EnglishPersian