جهش تولید ابزار قدرت کشور است

سهامداران شرکت فولاد پایا

نام سهامداردرصد سهام
آسکوتک – ایران ، آلمان۴۹%
ایریتک۱۷%
اشخاص حقیقی (مدیران شرکت فولاد پایا)۳۴%
EnglishPersian