جهش تولید ابزار قدرت کشور است

از تولیدات این شرکت میتوان به تاندیش و تاندیش برگردان ، استندهای تعمیر ، نگهداری، سگمنت های خطوط بیلت ، انواع میزهای خط انتقال بیلت و اسلب و دامی بار اشاره نمود.

EnglishPersian