حضور جناب آقای دکترهمایون یوسفی نماینده محترم مردم شریف شهرستان اهواز،کارون،باوی و حمیدیه در مراسم جشن پایان سال شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا