بیست و یکمین دوره سمپوزیوم فولاد که زمستان هر سال توسط انجمن آهن و فولاد ایران با همکاری یکی از شهرهای صاحب صنعت برگزار می گردد. ۳۰ بهمن و ۱ اسفند سال جاری به مدت دو روز با رویکرد” اثرات رشد نامتوازن صنعت فولاد بر پایداری آن ” و با یاری شرکت های مطرح برگزار شد که شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا افتخار حضور در این دوره را نیز داشته است .