امضای تفاهم نامه همکاری فولاد خوزستان با تامین کنندگان، تولید کنندگان و سازندگان قطعات، تجهیزات و مواد در آخرین روز برگزاری نمایشگاه بومی سازی گروه فولاد خوزستان